Despre noi

Societatea comerciala LIROV este persoana juridica romana cu capital privat si raspundere limitata, infiintata in baza prevederilor Legii nr. 31/ 1990, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J08/34/15.01.2001, Cod Fiscal RO- 13669482.

Societatea este organizata, functioneaza si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare.

Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti – cod CAEN 4533

Scopul societatii este obtinerea de profit, conducerea societatii avand ca obiective permanente rentabilitatea si eficienta activitatii, respectand conditiile asigurarii calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor pe care le realizeaza pentru clienti

Activitatile care se desfasoara in cadrul societatii se realizeaza pe baza de cerere si oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Administratia societatii are preocupari permanente pentru mentinerea unei imagini de marca, pentru dezvoltarea intreprinderii prin stimularea angajatilor capabili si loiali, precum si in asigurarea locurilor de munca.

Administratia societatii are preocupari permanente pentru asigurarea conditiilor normale de lucru pentru toti angajatii cu respectarea preverilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca .

Fondurile fixe si mijloacele circulante necesare desfasurarii activitatii societatii se constituie pe baza principiului autofinantarii, in conditiile legii.

Angajatii societatii poarta raspunderea pentru gospodarirea patrimoniului incredintat si pentru rezultatele economice obtinute de unitate.

Fiecare angajat raspunde, potrivit calitatii si activitatii incredintate, de indeplinirea sarcinilor proprii de munca, de bunul mers al activitatii generale a societatii in conformitate cu prevederile legale , fisele post, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, instructiuni proprii, instructiuni de specifice si conditionarilor impuse de obiectul de activitate.

Distribuitor Autorizat