Despre noi

Societatea comercială LIROV este persoană juridică română cu capital privat şi răspundere limitată, înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 31/ 1990, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J08/34/15.01.2001, Cod Fiscal RO- 13669482.

Societatea este organizată, funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.