Bine ati venit!

Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti – cod CAEN 4533

Scopul societăţii este obţinerea de profit, conducerea societăţii având ca obiective permanente rentabilitatea şi eficienţa activităţii, respectând condiţiile asigurării calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor pe care le realizează pentru clienţi.

Activităţile care se desfăşoară în cadrul societăţii se realizează pe bază de cerere şi oferta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Administraţia societăţii are preocupări permanente pentru menţinerea unei imagini de marcă, pentru dezvoltarea întreprinderii prin stimularea angajaţilor capabili şi loiali, precum şi în asigurarea locurilor de muncă.

Administraţia societăţii are preocupări permanente pentru asigurarea conditiilor normale de lucru pentru toti angajatii cu respectarea preverilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca .

Fondurile fixe şi mijloacele circulante necesare desfăşurării activităţii societăţii se constituie pe baza principiului autofinanţării, în condiţiile legii.

Angajaţii societăţii poartă răspunderea pentru gospodărirea patrimoniului încredinţat şi pentru rezultatele economice obţinute de unitate.

Fiecare angajat răspunde, potrivit calităţii şi activităţii încredinţate, de îndeplinirea sarcinilor proprii de muncă, de bunul mers al activităţii generale a societăţii in conformitate cu prevederile legale , fisele post, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, instructiuni proprii, instructiuni de specifice si conditionarilor impuse de obiectul de activitate.